CARTOGRAPHY (Cartografía)
North Pole: Polo norte

 

Artic Circle: Círculo Polar Ártico

 

Nothern hemisphere: Hemisferio Norte

 

Tropic of Cancer: Trópico de Cáncer

 

Equator: Ecuador

 

Southern hemisphere: Hemisferio Sur

 

Tropic of Capricorn: Trópico de Capricornio

 

Antartic Circle: Círclo Polar Antártico

 

South Pole: Polo Sur

 

Latitude: Latitud

 

Longitude: Longitud

 

Parallel: Paralelo

 

South Pole: Polo Sur