Irregular verbs - group 10

INFINITIVO PASADO 

 

PARTICIPIO

 

BECOME (Llegar a ser, convertirse) BECAME                                                     BECOME                                       
COME (Venir) CAME COME
RUN (Correr) RAN RUN
TEAR (Llorar) TORE TORN
WEAR (Llevar puesto) WORE WORN
SEE (Ver) SAW SEEN
DO (Hacer) DID  DONE
GO (Ir) WENT  GONE

Escribir comentario

Comentarios: 2
  • #1

    paquito (lunes, 20 noviembre 2017 12:41)

    me ah ayudao un puñao a aprende ingle

  • #2

    er-xemah (lunes, 04 diciembre 2017 14:11)

    iyo no beah esto komo alluda pal ingle